googledd09a49c40e7f941.html

H1

H1

H1

H1

H1
H1
ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN PHỐT CƠ KHÍ FLEX-A-SEAL USA TẠI VIỆT NAM

H1

Mã sản phẩm: H1
Lượt xem: 4668

Mô tả

- Single Seal

- Unbalanced

- Spring enclosed

- Bi - Directional

- Elastomer Bellows

Điều kiện hoạt động

- Temperature: -20°C ... +120°C

- Pressure: 6 bar

- V/g: 10 m/s

Kích thước

- Shaft diameter: 10 ... 60 mm

Vật liệu

- Seal face: Carbon Graphite, Silicon Carbide, Tungsten Carbide

- Seat: Alumina Ceramic, Silicon Carbide, Tungsten Carbide

- Elastomer: NBR, Viton, EPDM

- Metal parts: 304, 316

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại

028 7 305 4679
0903 392 203
backtop